Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ EWD, jak sprawdzić osiągnięcia szkoły?

EWD, jak sprawdzić osiągnięcia szkoły?

08:26 10-11-2016

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Dydaktyka

Jak ocenić jakość pracy szkoły? Może współczynnik edukacyjnej wartości dodanej prawdę nam powie?

EWD polega  na porównaniu metodami statystycznymi osiągnięć szkolnych uczniów na progu szkoły z wynikami egzaminów końcowych. Pozwala to ocenić wkład szkoły w postępy uczniów.

Trochę historii
Od 2002 r. system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych danych o osiągnięciach uczniów. W roku 2005  „scalono” dwa wyniki dla ucznia kończącego gimnazjum - wynik sprawdzianu w 2002 r. w szkole podstawowej oraz wynik egzaminu gimnazjalnego w 2005 r. Na podstawie wyniku ucznia na sprawdzianie ustalono wynik przewidywany na egzaminie gimnazjalnym.

Jeżeli uczniowie osiągnęli wynik egzaminu gimnazjalnego wyższy od przewidywanego, to EWD jest dodatnie, a więc możemy mówić o przyroście wiedzy i umiejętności.

Czemu służy EWD?
Metoda edukacyjnej wartości dodanej jest alternatywnym sposobem wykorzystania wyników egzaminacyjnych i pozwala ocenić wkład szkoły w końcowy wynik egzaminacyjny. Wynik egzaminu zewnętrznego to informacja o końcowym poziomie osiągnięć uczniów w zakresie sprawdzanym testem egzaminacyjnym. Często jest traktowany jako  informacja o efektywności nauczania, ale szkoły mogą mieć porównywalne wyniki sprawdzianów zewnętrznych, a różną efektywność nauczania. Szukano sposobu na zmierzenie jakości nauczania. EWD jest jedną z  metod, która pokazuje wkład pracy nauczycieli. Celem wprowadzenia EWD w szkolnictwie było:

● Zmniejszenie roli surowych wyników egzaminów (wynik punktowy) jako jedynej miary jakości nauczania.
● Diagnozowanie jakości nauczania celem nieustannej pracy nad poprawą efektywności nauczania.
● Zachęcanie szkół do konkurencji  jakością nauczania.
● Docenienie pracy nauczycieli pracujących  w środowiskach o niekorzystnych cechach społeczno-ekonomicznych.

Miejsce EWD w prawie oświatowym
EWD jest jedną, ale nie jedyną miarą pracy szkoły. Podstawą  prawną do analizowania wyników egzaminów za pomocą tego narzędzia daje rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z 7 października 2009 r.)

 WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH,

1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.

1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki.  W szkole lub placówce wdrażane są wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów.  Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników Wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

 Zadania nauczycieli – rola dyrektora
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem różnych metod (np. EWD, tendencja rozwojowa, analizy postępów). Wdrażanie wniosków, np. poprzez rozwijanie określonych umiejętności, zmiany w organizacji lekcji, stosowanie aktywizujących metod nauczania czy indywidualizację procesu nauczania. Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności analizowania wyników egzaminów zewnętrznych. Monitorowanie wdrażania wniosków z prowadzonych analiz.

 Oczywiście EWD jest tylko jedną z wielu metod pracy szkoły, choć zdaje się najlepiej opracowaną i wykorzystaną. Choć zawsze przecież znajdą się tacy, którzy powtórzą za francuskim szansonistą, że istnieją trzy rodzaje kłamstwa: prognozy pogody, komunikat dyplomatyczny i… statystyki właśnie.

Maria Stawska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x