Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Kwalifikacje nauczyciela pedagoga

Kwalifikacje nauczyciela pedagoga

08:59 29-01-2014

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Perspektywy zawodowe , System oświaty

Kto może zajmować stanowisko pedagoga. Jakie trzeba mieć kwalifikacje, by nim zostać?

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). Na podstawie § 20 ust 2 wskazanego rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach posiada m.in. osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

            Należy pamiętać o tym, że zadania pedagoga w różnych typach szkół bywają różne, dlatego kwalifikacje konkretnej osoby należy rozpatrywać w odniesieniu do konkretnej szkoły. Niewątpliwym jest, że pedagog winien posiadać takie przygotowanie zawodowe, które umożliwi mu wykonywanie zadań w określonej szkole. Oceny kwalifikacji najdogodniej jest dokonać poprzez porównanie programu specjalności ukończonych studiów z zadaniami wymaganymi od pedagoga na konkretnym stanowisku.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie o specjalności pedagogika medialna oraz studia podyplomowe o kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja może zostać uznana za osobę posiadającą kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku pedagoga w gimnazjum, w którym zakres obowiązków pedagoga oscyluje w dużej mierze wokół wyłonienia dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, dysfunkcyjnych w celu udzielenia im wsparcia, wyłonienia dzieci sprawiających trudności wychowawcze w celu udzielenia im pomocy, organizowania różnych form pomocy dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego, profilaktyki agresji i przemocy czy profilaktyki uzależnień.

Ostateczna decyzja w tym zakresie należy jednak do dyrektora szkoły.

Jolanta Fiedeń-Zabłotny

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x