Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Oceniamy funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej pod koniec roku szkolnego

Oceniamy funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej pod koniec roku szkolnego

09:32 05-06-2012

Dla kogo: Nauczyciele

Kategoria: System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z zapisami stosownych aktów prawnych zespól zajmujący się udzielaniem pomocy powinien dokonać oceny efektywności podjętych wobec ucznia działań.

Ocena ta dotyczy:

 • danej formy – po jej zakończeniu ( a często określone zajęcia z uczniem kończa się wraz zakończeniem roku szkolnego),
 • udzielanej uczniowi pomocy – tu zgodnie z intencją ustawodawcy przed opracowaniem przez dyrektora arkusza organizacyjnego placów ki na przyszły rok szkolny.

Nie ma jednolitych, zunifikowanych sposobów oceny efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ocenie może podlegać wiele zmiennych; może być to także dokonywane za pomocą różnorakich narzędzi czy metod, dlatego wskaźniki mogą być różne.

 • Ocena  efektywności zajęć specjalistycznych, to ocena przyrostu umiejętności, której można dokonywać w odniesieniu do wstępnej diagnozy funkcjonowania ucznia.
 • Ocena efektywności działań dydaktyczno-wyrównawczych to określenie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu nauczania.
 • Poziom zadowolenia rodziców i nauczycieli z proponowanych form pomocy, jak też rozpoznanie poziomu satysfakcji uczniów z porad i konsultacji badać można poprzez ankiety, wywiady, gromadzenie opinii na dany temat.

Inne przykładowe zagadnienia  do oceny efektywności systemu ppp:

 1. Zgodność systemu z obowiązującym prawem
 2. Elastyczność systemu
 3. Rola rodziców w systemie
 4. Komunikacja w systemie ppp
 5. Uczeń jako podmiot, a nie przedmiot ppp
 6. Współpraca z organizacjami, instytucjami, osobami, stowarzyszeniami

Zespół dokonując oceny efektywności formułuje wnioski i  zalecenia.

Wnioski – przykładowe zapisy:
Pomoc przyniosła efekty w postaci:

 • poprawy oceny z…
 • popełniania mniejszej ilości błędów – jakich,
 • wyższej motywacji ucznia,
 • poprawy systematyczności pracy ucznia,
 • poprawy staranności zapisów w zeszytach, jakości prac dom owych
 • wyższej aktywności ucznia,
 • poprawy zachowania,
 • poznania (stosowania) skuteczniejszych strategii uczenia się,
 • wywiązywania się ucznia z podjętych zadań
 • szerszej wiedzy nauczycieli na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • lepszego wykorzystania pomocy dydaktycznych,
 • stosowaniu metod pracy dostosowanych do różnorodnych potrzeb uczniów
 • lepszych relacji w klasie,
 • wyższej frekwencji na…,
 • wzrost wzajemnego porozumienia
 • klimat sprzyjający współpracy i budowaniu uczącej się organizacji,
 • szersze włączanie się rodziców w prace szkoły

 Zalecenia  – przykładowe zapisy:

 • Kontynuować przyznane przez dyrektora formy w niezmienionym wymiarze,
 • Zintensyfikować częstotliwość zajęć w ramach przyznanych form,
 • Włączyć dodatkowe formy – jakie, w jakim wymiarze – indywidualne, grupowo,
 • Szerzej włączyć rodziców w określone działania  w formie…
 • Przygotować dla rodziców warsztaty(konsultacje) na temat…
 • Włączyć specjalistę – jakiego –  w jakim celu – w co…
 • Nawiązać współpracę ze stowarzyszeniem… w celu; z instytucją…
 • Zaproponować skierowanie ucznia na badania w…

 Na podstawie wniosków i zaleceń dyrektor placówki podejmuje decyzje dotyczące formy, sposobu, okresu i wymiaru godzin dalszej pomocy dla ucznia bądź też o zaprzestaniu/rezygnacji z niektórych form.

O podjętych decyzjach informuje rodzica na piśmie, a zespół podejmuje kolejne działania.

Krystyna Budzianowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x