powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Promocja szkoły

Promocja szkoły

08:34 18-02-2013

Dla kogo: Dyrektorzy , Rodzice

Kategoria: Dobre praktyki , Perspektywy zawodowe

Sukces broni się sam. Czyżby? Jak skutecznie promować własną pracę – radzi ekspert Edurady Piotr Kołakowski.

Najlepszym sposobem promocji szkoły jest jak najwyższy poziom pracy szkoły tj. doskonalenie pracy szkoły i budowanie satysfakcji na linii szkoła-uczeń-rodzic. Często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że brak promocji (świadomych działań) nie oznacza braku promocji w ogóle. Najczęściej mamy świadomość, że odbiorcy - klienci (dzieci i rodzice) wiedzą o szkole tylko tyle, ile i w jaki sposób chcemy im przekazać np. dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych, wyniki wybranych konkursów itp. Są to tzw. źródła kontrolowane. Ten sposób promocji ma zapewnić, że informacja do klienta trafi bezpośrednio w sposób kontrolowany i spowoduje np. wybór naszej szkoły jako miejsca edukacji. Tymczasem często nie docenia się lub nie pamięta o tzw. źródłach niekontrolowanych, które są nie mniej ważne a często bardziej znaczące niż kontrolowane.

Są to np.:
- bezpośrednie doświadczenia rodzica
- wysłanie drugiego, następnego dziecka do szkoły
- opinia uczniów
- opinia rodziców
- absolwentów tej szkoły.

Bardzo ważne jest, by różnica między tym, co szkoła "mówi o sobie", jak ocenia swoją pracę była zbliżona do tego, co o szkole mówi środowisko. Np. szkoła uznaje za swój wielki sukces świetne wyniki na maturze, wysokie miejsca na olimpiadach, tymczasem wyniki te uczniowie zawdzięczają uczęszczaniu na korepetycje. Wobec tego w ocenie środowiska sukcesy będą przypisane nie pracy szkoły, a korepetytorom. Rozważmy inny przykład - szkoła bardzo promuje wyniki z konkursów na szczeblu miejsko-powiatowym, a środowisko oczekuje sukcesów w olimpiadach przedmiotowych dających przepustkę na studia.

W promowaniu placówki oświatowej zdarza się działalność promocyjna, która odstrasza, czyli działa demotywująco, odwrotnie do zamierzonego celu, w przypadku partii politycznej są to np. comiesięczne składki członkowskie. W przypadku szkoły są to tzw. warunki progowe np.: czesne, koszty dojazdu, minimalna liczba punktów z egzaminów itp.

Planując działania promocyjne musimy pamiętać o ograniczeniach finansowych szkół oraz o konieczności budowy niepowtarzalnego wizerunku szkoły, co spowoduje wybór właśnie tej placówki np.: świetna praca z zuchami i harcerzami, czy też świetny zespół tańca ludowego.

Promocja szkoły to wielki wysiłek związany nie tylko z pracą nauczycieli na lekcjach, ale także z wzorowym funkcjonowaniem sekretariatu, profesjonalizmem dozorców, ochrony i woźnych w szkole.

Prowadzone przez nas działania promocyjne powinny przynieść nam określone korzyści:
- wzbudzenie zainteresowania szkołą poprzez dotarcie do kandydata i rodzica (prawnego opiekuna), a wyrażone skorzystaniem z oferty edukacyjnej szkoły,
- budowanie wiedzy o istnieniu szkoły (dotyczy to osób, które będą mogły skorzystać z oferty szkoły np. za 2 lata),
- pozytywny wizerunek szkoły wśród społeczeństwa dzięki czemu opinia o szkole jest pozytywna, mimo że dane osoby nie korzystały z oferty w tej placówce.

Promocja szkoły powinna w szczególności polegać na rozplanowaniu działań w czasie (cykl roczny, a nawet kilkuletni):
- dokonaniu podziału zadań (określenie obowiązków i zakresu odpowiedzialności),
- wybraniu narzędzi promocji i określenie odbiorcy promocji,
- podobnie jak promowanie innych towarów i usług ważne jest określenie, rozpoznawanie i kojarzenie danej szkoły z formą graficzną,
- istotne jest również poszukiwanie zewnętrznych partnerów (nie zawsze musi oznaczać sponsorów),
- powinniśmy również określić, jakie cele chcemy osiągnąć poprzez promocję i czy zostały one osiągnięte.

Piotr Kołakowski -  jest edukatorem Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wieloletnim dyrektorem szkoły ponadgimnazjalnej, certyfikowanym edukatorem w ramach programu „Nowa Szkoła”. Jest także autorem wielu publikacji metodycznych i dydaktycznych PWN, autorem obudowy dydaktyczno metodycznej dla historii, wiedzy o społeczeństwie; ponadto jest egzaminatorem i weryfikatorem OKE, specjalistą w zakresie wizerunku i promocji szkoły, edukacji prawnej i obywatelskiej.

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku
Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x