powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Pytania i odpowiedzi \ Czy kierownik wycieczki może być jednocześnie opiekunem?

Czy kierownik wycieczki może być jednocześnie opiekunem?

Czy kierownik wycieczki może być jednocześnie opiekunem? Jak należy to zapisać w karcie wycieczki?

11:05 13-11-2012
Maciej Biernacki100x130

Odpowiedź eksperta

Maciej Biernacki Dyrektor

Niestety nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Wynika  to z faktu, iż nie ma wyraźnego zapisu prawnego, iż kierownik wycieczki nie może być opiekunem grupy lub odwrotnie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r "kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
Dokonuje podziału zadań wśród uczestników, dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy, dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu." 

Z tego faktu jedni snują wniosek, iż kierownik jest tak zajęty przy organizacji, że nie ma fizycznej możliwości zaopiekowania się uczestnikami. Niektórzy Kuratorzy Oświaty wyraźnie zaznaczają, że kierownik wycieczki nie może być jednocześnie opiekunem.

Powszechna praktyka jest taka jak opisano w zapytaniu, że kierownik podpisuje się jako kierownik wycieczki i nie widnieje w wykazie opiekunów, a jest doliczany do liczby opiekunów. Proponuję zabrać jednego rodzica jako opiekuna, zgodnie z rozporządzeniem i wówczas będzie zachowana litera prawa albo musiałby jechać na wycieczkę jeszcze jeden nauczyciel, co jest nierzadko trudne w realizacji.

Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

 • Szanowny Panie Jungowski, rozumiem, że dla Pana jako osoby związanej z biurem podróży, ważny jest zysk i minimalizowanie kosztów poprzez zmniejszanie liczby opiekunów (takie odnoszę wrażenie). Zanim zacznie Pan upowszechniać nieprzemyślane (moim zdaniem) opinie, nawet jeżeli są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, proszę się zdobyć na minimalny wysiłek umysłowy i pewną refleksję. Po pierwsze, to iż rozporządzenie literalnie nie zabrania łączenia funkcji opiekuna i kierownika, wcale nie oznacza, że dyrektorzy mogą bezkrytycznie z tego korzystać. Za ewentualne skutki takich decyzji, właśnie Oni będą ponosić odpowiedzialność - nie Pan, ani osoba która podpisała pismo w MEN czy też w KO. Po drugie, rozporządzenie MENiS w sprawie krajoznawstwa i turystyki nie jest jedynym zawierającym przepisy dotyczące wycieczek szkolnych - są one także np. w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Należy czytać je łącznie. Po trzecie, wystarczy wyobrazić sobie sytuację wyjazdu na wycieczkę grupy 15-20 osobowej z jednym nauczycielem, który jest jednocześnie opiekunem i kierownikiem. Kto opiekuje się grupą, np. w momencie, kiedy opiekun/kierownik podchodzi do kasy muzeum by zgłosić grupę, odebrać bilety? Kto w czasie wycieczki pieszej (rajdu) prowadzi i zamyka grupę? Kto zaopiekuje się grupą, jeżeli kierownik/opiekun źle się poczuje, a kto będzie się opiekował grupą, jeżeli trzeba będzie udzielić pomocy jednemu z uczestników? Przy sporządzaniu protokołu powypadkowego, jedno z pierwszych pytań dotyczy tego, kto sprawował opiekę nad grupą, a drugie gdzie wtedy przebywał, czy też gdzie się znajdował? Kiedy zdarzy się wypadek i sprawę będzie badał prokurator lub sąd, to nie Pan, ani Panie z MEN lub z kuratorium będą ponosić odpowiedzialność, ale dyrektor szkoły, który podpisał kartę wycieczki. Oczywiście dyrektor nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji i im zapobiec, ale powinien ryzyko minimalizować, a to moim zdaniem oznacza, że powinien bardzo rozważnie korzystać z możliwości wynikającej z tych opinii. Pan to może nazywać nadinterpretacją prawa, a ja to nazywam poczuciem odpowiedzialności. Moim zdaniem, to dyrektor szkoły/placówki organizujący wycieczkę powinien zadbać o to, aby te funkcję rozdzielić i nie powinien zgadzać się na sugestie i naciski przedstawicieli biur podróży, np. takich osób jak Pan. Powinien to zrobić, nie zwracając uwagi i nie czekając na to jakie stanowisko zajmie kuratorium oświaty. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy można rozważyć łączenie tych dwóch funkcji, ale ... .
  Z poważaniem
  Andrzej R.
  /dyrektor gimnazjum/

  Dodane przez Atol, 23/10/2013 8:05pm (3 lata temu)

 • Szanowny Panie Dyrektorze. Wszelkie "dostawianie" opiekuna jest jedynie nadinterpretacją prawa, która w żaden sposób nie może być uzasadniona, a fakt, że "Niektórzy Kuratorzy Oświaty wyraźnie zaznaczają, że kierownik wycieczki nie może być jednocześnie opiekunem." jest jedynie niepopartym argumentacją prawną działaniem, które nie ma uzasadnienia w istniejących przepisach. Kurator ma trzymać się litery prawa i nie może żądać nic ponad to wedle swojego uznania. Upraszczając terminologię przekazaną nam przez prawników - jeśli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone i kuratorium nie ma prawa wymagać czegoś, czego nie wymagają przepisy.

  Szanowni Państwo, po długim czasie i dyskusjach z Kuratoriami - wydaje się, ze udało nam się definitywnie rozwiązać problem łączenia funkcji kierownika i opiekuna na wycieczkach szkolnych. Jakiś czas temu zwróciliśmy się o stosowną wykładnię prawną do MEN, z zapytaniem, czy kierownik wycieczki może łączyć swoją funkcję z funkcja opiekuna. MEN dał nam jasną wykładnię prawną - nie ma przepisów zabraniających łączenia tych funkcji przez jedną osobę. Osoba posiadająca uprawnienia kierownika i opiekuna jednocześnie może łączyć te dwie funkcje. Szczegóły znajdą Państwo w linku:

  http://www.provence.pl/Stanowisko-MEN-Kierownik/Opiekun_3_9.html

  Niejednokrotnie kuratoria dowolnie wg własnej interpretacji, bez przedstawienia konkretnej argumentacji prawnej /nie wskazywano konkretnych aktów prawnych/ odmawiało wydania zgody na wycieczkę szkolną, jeśli szkoła nie zapewniała osobno opiekunów i osobno osoby pełniącej funkcję kierownika. W 2012 roku MEN rozwiał nasze wątpliwości pisząc jasno, że nie ma żadnego przepisu, który zabraniałby łączenia obu funkcji przez jedną osobę. Pomimo tego - niektóre kuratoria /w szczególności Śląsk (delegatura Sosnowiec), Lublin, Opole/ w dalszym ciągu wg własnego uznania żądały dzielenia tych funkcji uzasadniając to istniejącymi przepisami, nie potrafiąc ich jednak wskazać konkretnie. Zwróciliśmy się na piśmie do Kuratorów Oświaty prosząc o ustosunkowanie się do pisma MEN oraz z zapytaniem, czy nadal będą - wbrew istniejącej interpretacji organu nadrzędnego - żądać rozdzielenia funkcji? Ze względu na wagę problemu dla prowadzonej na terenie całego kraju działalności turystycznej - gotowi byliśmy /i jesteśmy/ w razie dalszego postępowania kuratoriów wbrew istniejącym przepisom - do skierowania sprawy na drogę sądową z żądaniem rozstrzygnięcia sporu na drodze prawnej. Kuratoria odpowiedziały. Kuratorium w Lublinie poprosiło o potwierdzenie wykładni MEN i zobowiązało się odpowiedzieć na piśmie, jak tylko otrzyma potwierdzenie z MEN, natomiast Kuratorium w Katowicach potwierdziło, że nie istnieją żadne przepisy zabraniające łączenia ww. funkcji przez jedną osobę. W razie potrzeby naszym klientom przekazujemy poświadczone kopie pism, które otrzymaliśmy w odpowiedzi z MEN oraz Kuratorium. Mogą je Państwo przedstawić urzędnikom właściwego kuratorium, jeśli ci w dalszym ciągu - pomimo wykładni organu nadrzędnego oraz przełożonych - żądać będą rozdzielania funkcji kierownika i opiekuna na wycieczce szkolnej. Jednoznaczną odpowiedź Kuratorium Oświaty w Katowicach znajdą Państwo poniżej

  http://www.provence.pl/Kuratorium-Katowice-odpowied-_3_14.html

  Myślę, że to rozwiązuje definitywnie wątpliwości dotyczące stanu prawnego. Żądania kuratorium aby kierownikiem była inna osoba niż opiekun są jedynie życzeniem nie mającym nic wspólnego z aktualnym stanem prawnym, co za tym idzie - nie musi ono być spełnione jako warunek sine qua non uzyskania zgody na organizację wycieczki szkolnej.
  pozdrawiam Tomasz Jungowski Biuro Turystyki Szkolnej Provence

  Dodane przez Sleepwalker, 08/10/2013 11:28pm (3 lata temu)

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x