Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Awans zawodowy nauczycieli w pigułce – cz. II

Awans zawodowy nauczycieli w pigułce – cz. II

11:59 21-11-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Awans zawodowy

Tydzień temu ukazała się pierwsza cześć artykułu Bożeny Brzozowskiej na temat zmian w awansie zawodowym nauczycieli. Dzisiaj publikujemy kolejne najważniejsze informacje na ten temat.

Tydzień temu ukazała się pierwsza cześć artykułu Bożeny Brzozowskiej na temat zmian w awansie zawodowym nauczycieli (dostępna TUTAJ). Dzisiaj publikujemy kolejne najważniejsze informacje na ten temat.

8. Zatrudnienie nauczyciela na czas nieokreślony

Jeżeli nauczyciel uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, wtedy po 2 latach przygotowania do zawodu dyrektor zatrudni nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przy czym możliwe będzie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony:

 • w celu zastępstwa innego nieobecnego nauczyciela,
 • w ramach potrzeb podyktowanych organizacją nauczania.

Jeśli natomiast nauczyciel nie uzyska wymaganej dobrej oceny pracy, wtedy w grę będzie wchodziła wyłącznie roczna umowa o pracę na czas określony.

Po 2 latach przygotowania do zawodu dyrektor będzie mógł zatrudnić nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pod warunkiem, że nauczyciel uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy (w przypadku uzyskania negatywnej byłby już zwolniony).

 

9. Druga ocena pracy nauczyciela

W trakcie ostatniego roku przygotowania do zawodu dyrektor będzie musiał ponownie dokonać oceny pracy nauczyciela. Obowiązywać będą takie same reguły, jak w przypadku pierwszej oceny. Także na tym etapie będzie wymagana co najmniej dobra ocena pracy.

Jeśli nauczyciel uzyska negatywną ocenę pracy, wtedy pozostanie mu znalezienie pracy w innej szkole i odbycie dodatkowego przygotowania do zawodu w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy.

 

10. Druga, komisyjna ocena pracy

Jeżeli nauczyciel uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, wówczas kolejnym krokiem będzie druga obserwacja zajęć. W tym celu dyrektor powoła komisję w składzie:

 • dyrektor (przewodniczący),
 • ekspert z listy ekspertów MEiN posiadający kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej,
 • doradca metodyczny, nauczyciel konsultant, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły,
 • przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela organizacji związkowej (na żądanie nauczyciela).

Komisja ta dokona godzinnej obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela.

Następnie omówi z nauczycielem te zajęcia.

Omówienie będzie dotyczyło:

 • umiejętności nauczyciela, w szczególności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach,
 • kultury osobistej,
 • komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem.

W związku z omówieniem z nauczycielem będzie przeprowadzana rozmowa dotycząca:

 • zastosowanych przez nauczyciela metod i form pracy,
 • indywidualizacji nauczania, w trakcie której nauczyciel wykonuje zadanie wskazane przez komisję z użyciem narzędzi multimedialnych, o ile narzędzia takie nie były wykorzystane w trakcie tych zajęć.

Na tej podstawie komisja wyda pozytywną lub negatywną opinię na temat zajęć. W przypadku opinii pozytywnej nauczyciel będzie mógł składać wniosek o nadanie stopnia mianowanego.

            Z kolei w razie opinii negatywnej nauczycielowi pozostanie:

 • wniosek do dyrektora o ponowną komisyjną obserwację zajęć (w terminie 14 dni od otrzymania opinii) albo
 • odbycie dodatkowego przygotowanie do zawodu w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy.

Jeżeli zaś po ponownej obserwacji zajęć komisja wyda opinię negatywną, wtedy nauczycielowi pozostanie jedynie dodatkowe przygotowanie do zawodu przez 1 rok i 9 miesięcy.

 

 

W czasie dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciel będzie musiał ponownie poddać się:

 • ocenie pracy,
 • komisyjnej obserwacji zajęć.

 

11. Wystawienie zaświadczenia nauczycielowi

Po zakończeniu okresu przygotowania do zawodu nauczycielowi wystawia się zaświadczenie dotyczące tego okresu.

 Musi ono zawierać informacje o:

 • odbyciu przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie przygotowania do zawodu (w tym wszystkie szkoły, w których nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela),
 • przyczynie ewentualnego skrócenia okresu przygotowania do zawodu i zgodzie dyrektora na to skrócenie (jeżeli była wymagana – zob. wyżej),
 • ewentualnym odbyciu przez nauczyciela dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w tym okresie.

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Bożena Brzozowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x