Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Czym jest Niebieska Karty i czy nauczyciele mogą korzystać z tej procedury?

Czym jest Niebieska Karty i czy nauczyciele mogą korzystać z tej procedury?

14:24 23-11-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Bezpieczeństwo w szkole

Niebieska Karta to procedura mająca zapewnić bezpieczeństwo osobie, wobec której stosowana jest przemoc w rodzinie. Procedura ta to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie

Niebieska Karta to procedura mająca zapewnić bezpieczeństwo osobie, wobec której stosowana jest przemoc w rodzinie. Procedura ta to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (NK-A) przez przedstawiciela policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Katalog podmiotów uprawnionych do zainicjowania procedury NK jest zamknięty. Jak wynika z powyższego oczywiście nauczyciele i pedagodzy mogą korzystać z tej procedury zawsze kiedy mają uzasadnione podejrzenie , że w rodzinie ucznia dochodzi do zdarzeń o charakterze przemocowym.

 

Co do samego przebiegu procedury Niebieskie Karty, jest ona podzielona na 6 etapów, które następują kolejno po sobie:

 • Wszczęcie procedury.
 • Opracowanie indywidualnego planu pomocy.
 • Oddziaływanie na sprawcę przemocy.
 • Realizacja indywidualnego planu pomocy.
 • Ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury „Niebieskie Karty”.
 • Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.

Do zadań nauczycieli należy również informowanie członków rodziny o możliwości skorzystania z różnych form ochrony przed przemocą domową.

Pamiętajmy, że  każda osoba doznająca przemocy ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy ze strony właściwych służb i instytucji, a mianowicie:

 • Interwencję kryzysową i wsparcie;
 • Poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, zawodowe, rodzinne;
 • Badanie lekarskie w celu ustalenia uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydanie stosownego zaświadczenia lekarskiego;
 • Bezpieczne schronienie;
 • Ochronę przed dalszym krzywdzeniem poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania;
 • Pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego.

Zakończenie procedury Niebieskie Karty ma miejsce, gdy w rodzinie ustaje przemoc, istnieje uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie, zrealizowany zostanie indywidualny plan pomocy, lub rozstrzygnięty zostanie brak zasadności podejmowania działań.

 

Zwykle następuje to w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia procedury, ale zdarza się, że trwa o wiele dłużej, szczególnie wtedy, gdy przemoc trwała latami.

Należy także pamiętać, że o ile sama procedura Niebieskiej Karty może zostać zakończona, to na życzenie osoby pokrzywdzonej lub z powodu oceny ryzyka wznowienia się przemocy, przedstawiciele instytucji uczestniczących w procedurze mogą nadal pracować z tymi osobami w ramach swoich ustawowych kompetencji. Jeśli agresywne zachowania znowu się pojawią, nie należy się wahać i natychmiast powiadomić służby – procedura rozpocznie się na nowo od wypełnienia Karty A

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x