Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Jak zatrudniać nauczyciela dyplomowanego, który jest emerytem?

Jak zatrudniać nauczyciela dyplomowanego, który jest emerytem?

09:26 12-08-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe

Sytuacja w oświacie zdaje się być dramatyczna, głównie ze względu na ogromne braki nauczycieli – w szkołach nie ma kto uczyć. Warto zatem pomyśleć o emerytowanych nauczycielach, którzy mogliby wrócić do pracy. Piszemy dzisiaj o tym, jak na nowo zatrudnić nauczyciela-emeryta.

Nauczyciele, przechodząc na emeryturę, posiadają z reguły najwyższe stopnie awansu zawodowego. Zdarza się, że taki nauczyciel przechodzi na emeryturę i jednocześnie nadal zgłasza chęć do pracy. Co więcej, przy obecnych ogromnych problemach kadrowych szkół w całej Polsce, powrót nauczycieli-emerytów do wykonywania zawodu może uratować sytuację.

W jaki sposób i na jakich zasadach zatrudniać nauczycieli emerytów posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego?

Każdego nauczyciela emeryta zatrudnia się według takich samych zasad, jak wszystkich innych nauczycieli. W przypadku nauczyciela posiadającego stopień nauczyciela dyplomowanego, jeżeli w szkole  jest możliwość zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony - należy zatrudnić go na podstawie mianowania na podstawie art. 10 ust. 5 KN. W przypadku, gdy szkoła nie może zatrudnić nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy, wówczas zatrudnienie następuje w określonym wymiarze na czas nieokreślony, zgodnie z zapisami  - art. 10 ust. 6 KN.

Inna sytuacja będzie miała miejsce, kiedy wystąpią przesłanki określone w art. 10 ust. 7 KN.

„W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.”

Zgodnie z zapisami art.10 ust. 7 KN w takim przypadku z emerytowanym nauczycielem dyplomowanym dyrektor może zawrzeć umowę na czas określony lub na czas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

Ogólnie, jeżeli zatrudniamy nauczyciela emeryta, a zatrudnienie to nie jest podyktowane szczególną sytuacją wynikającą z organizacji nauczania, to zatrudniamy go na podstawie mianowania  zgodnie z art. 10 ust. 5 KN, pamiętając o tym, aby spełnione zostały w tym przypadku następujące warunki:

  • nauczyciel posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej,
  • nauczyciel ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie                    o ubezwłasnowolnienie,
  • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • posiada kwalifikacje do zajmowanego stanowiska,
  • istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Szczególnie istotny jest ostatni warunek, gdyż w przypadku zatrudnienia nauczyciela w niepełnym wymiarze nie zostanie spełniony ostatni warunek i wówczas dyrektor powinien zawrzeć z takim nauczycielem umowę na czas nieokreślony na część etatu.

Natomiast zatrudnienie nauczyciela dyplomowanego emeryta na czas określony możliwe jest tyko w dwóch przypadkach:

  • w przypadku zastępowania nauczyciela nieobecnego;

gdy zatrudnienie spowodowane jest przyczyna wynikającą z organizacji nauczania (np. gdy dany przedmiot w ogóle nie będzie realizowany w kolejnym roku szkolnym albo od nowego roku zmieniają się wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli uczących danego przedmiotu i wymagań tych nauczyciel nie spełnia i itp.) (art. 10 ust. 7 KN).

 

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x