Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Jak zorganizować oddziały przygotowawcze w szkole?

Jak zorganizować oddziały przygotowawcze w szkole?

09:17 28-03-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

Oddziały przygotowawcze to specjalnie utworzone w szkołach grupy, do których uczęszczają uczniowie nieznający w stopniu wystarczającym języka polskiego lub mający problemy adaptacyjne, związane ze zmianą środowiska edukacyjnego. Obecnie powstające oddziały przygotowawcze tworzone są głownie z myślą o uczniach przybywających do naszego kraju z Ukrainy.

W zawiązku z bardzo dużą liczbą dzieci przybyłych z Ukrainy, które nie posługują się językiem polskim w stopniu pozwalającym im na efektywne funkcjonowania w klasach naszych szkół, warto zaoferować im możliwość kształcenia w oddziałach przygotowawczych.

 

Czym są oddziały przygotowawcze?

Oddziały przygotowawcze to specjalnie utworzone w szkołach grupy, do których uczęszczają uczniowie nieznający w stopniu wystarczającym języka polskiego lub mający problemy adaptacyjne, związane ze zmianą środowiska edukacyjnego. Obecnie powstające oddziały przygotowawcze tworzone są głownie z myślą o uczniach przybywających do naszego kraju z Ukrainy.

 

W obecnej sytuacji jest to chyba najlepsze rozwiązanie pozwalające na proces adaptacji cudzoziemców do polskiego systemu edukacyjnego, który jednocześnie wspomaga uczniów w nauce języka polskiego.

Zgodnie z zapisami nowej ustawy, odnoszącej się do pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terenie ich kraju, dyrektorzy szkół mogą wnioskować o utworzenie takich oddziałów w swoich szkołach.

Wniosek kierowany jest do organu prowadzącego szkołę (gmina, powiat), który w drodze uchwały powołuje taki oddział. Procedury zostały uproszczone, ponieważ nie obowiązują w tym przypadku przepisy art. 39 ust. 5a oraz art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

W przypadku trudności lokalizacyjnych oddziały przygotowawcze mogą obecnie funkcjonować w tzw. „innych lokalizacjach prowadzenia zajęć”.

Obecnie liczebność tych oddziałów została zwiększona z 15 do 25 uczniów.

Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

 

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć liczbę godzin:

1) w szkole podstawowej dla klas I-III - nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;

2) w szkole podstawowej dla klas IV-VI - nie mniejszą niż 23 godziny tygodniowo;

3) w szkole podstawowej dla klas VII i VIII - nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;

4) w szkole ponadpodstawowej - nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.

Okres uczęszczania do oddziału przygotowawczego co do zasady wynosi 1 rok, ale może on zostać skrócony lub wydłużony na kolejny rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela i pedagoga.

 

W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą polscy nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem ukraińskim.

 

W związku z zaistniałą sytuacją w specustawie umożliwiono zatrudnianie do pracy w oddziałach przygotowawczych nauczycieli przebywających na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych oraz możliwość zwiększania liczby godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli już zatrudnionych

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x