Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Plan pracy szkoły

Plan pracy szkoły

09:54 04-10-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

Każdego roku szkoły i placówki tworzą plan pracy na dany rok szkolny opierając się na przepisach prawa oświatowego. Jak taki plan stworzyć i co powinien zawierać? O tym pisze dzisiaj dr Krystyna Budzianowska

Każdego roku szkoły i placówki tworzą plan pracy na dany rok szkolny opierając się na art. 70 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Rada pedagogiczna zatwierdza uchwałą do realizacji plan pracy, jak również plany pracy zespołów – art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe. Przepisy prawa nie regulują szczegółowo zakresu treści rocznego planu pracy szkoły. Plan pracy szkoły powinien jednak uwzględniać:

    a) kierunki polityki oświatowej państwa,

    b) wnioski z nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty,

    c) wskazania organu prowadzącego,

    d) realizację zadań statutowych szkoły,

    e) wszystkie obszary funkcjonowania placówki,

Plan pracy szkoły powinien być spójny z programem wychowawczo-profilaktycznym, planem nadzoru pedagogicznego. Plan pracy szkoły wskazuje:

    a) zadania do realizacji,

    b) sposoby realizacji,

    c) osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań,

    d) terminy realizacji.

Prawidłowa realizacja zadań zawartych w planie pracy szkoły ma służyć podniesieniu jakości pracy szkoły/placówki. Żaden przepis nie reguluje szczegółowo zakresu treści rocznego planu pracy szkoły. Wszystko zależy od dyrektora i nauczycieli.

Nie ulega wątpliwości, że plan powinien:

1) mieć prostą konstrukcję,

2) jasno precyzować obowiązki nauczycieli,

3) zawierać terminarz wykonania zadań,

4) uwzględniać równomierne rozłożenie zadań na poszczególne miesiące.

Opracowując plan pracy szkoły warto pamiętać:

  • Plan pracy szkoły powinien powstać w wyniku wspólnych działań dyrektora, przedstawicieli organów placówki, w szczególności zespołów nauczycielskich, szkolnych specjalistów, świetlicy, internatu.
  • Powinien uwzględniać realizację zadań specyficznych dla danego typu szkoły i jej środowiskowych uwarunkowań z pełnym wykorzystaniem wiedzy z teorii zarządzania i obowiązujących przepisów prawa.
  • Należy wykorzystać w procesie planowania udział wszystkich podmiotów tworzących szkołę i jej środowisko. Każdy członek społeczności szkolnej powinien mieć świadomość, że uczestnicząc w planowaniu, ponosi odpowiedzialność za dokonywane wybory.
  • Przed przystąpieniem do układania projektu planu należy się zastanowić, jakie treści powinny go wypełniać, tak by zawarte w nim problemy służyły podnoszeniu jakości.
  • Jak wykorzystać rok czasu do osiągnięcia postępu w jej funkcjonowaniu, co zmienić, a co nie, co należy poprawić całkowicie lub częściowo. Może niektóre zadania należy tylko kontynuować bez specjalnego planowania.
  • W projekcie rocznego planu pracy należy również uniknąć podejmowania zadań, które są realizowane corocznie, przez wiele lat, np. sprawa programów i planów nauczania, stopień organizacyjny, podstawowa obsada kadry itp. (plany perspektywiczne).
  • Po opracowaniu projektu planu z jego tekstem powinna się zapoznać rada szkoły (jeżeli istnieje) jako organ opiniujący oraz rada pedagogiczna jako organ zatwierdzający. Dać czas na zapoznanie się z jego treścią.
  • Po uwzględnieniu opinii, wniosków i wprowadzeniu poprawek projekt uchwałą rady pedagogicznej staje się rocznym planem placówki, czyli aktem prawnym wymagającym realizowania.

Przykład:

Uchwała nr…..
Rady Pedagogicznej
Publicznej Szkoły …… ………………….nr…
w………………………..

z dnia ………….

w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły na rok szkolny 2021/22

 

Na podstawie art. 70 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz.1082) uchwala co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza przedstawione przez dyrektora i nauczycieli plany pracy szkoły/ przedszkola na rok szkolny 2018/2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

Krystyna Budzianowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x