Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Tylko u nas! Jak napisać własną koncepcję pracy szkoły do konkursu na stanowisko dyrektora

Tylko u nas! Jak napisać własną koncepcję pracy szkoły do konkursu na stanowisko dyrektora

12:41 25-05-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Rozwój osobisty , Zarządzanie Oświatą

Z doświadczeń wielu dyrektorów szkół wiem, jak wiele trudności sprawiało im przygotowanie autorskiej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły. Wielu posiłkowało się dostępnymi dokumentami w Internecie. Po wpisaniu do popularnej wyszukiwarki internetowej hasła: koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły pojawia się kilkadziesiąt lepszych lub gorszych propozycji. Odradzam jednak stanowczo kopiowanie tego rodzaju pomysłów. Większość z nich dotyczy konkretnej placówki, umieszczonej w konkretnym środowisku, a my zakładamy, że chcemy stworzyć wizję swojej wymarzonej szkoły.

Z doświadczeń wielu dyrektorów szkół wiem, jak wiele trudności sprawiało im przygotowanie autorskiej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły. Wielu posiłkowało się dostępnymi dokumentami w Internecie. Po wpisaniu do popularnej wyszukiwarki internetowej hasła: koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły pojawia się kilkadziesiąt lepszych lub gorszych propozycji. Odradzam jednak stanowczo kopiowanie tego rodzaju pomysłów. Większość z nich dotyczy konkretnej placówki, umieszczonej w konkretnym środowisku, a my zakładamy, że chcemy stworzyć wizję swojej wymarzonej szkoły.

 

Dlatego warto własnoręcznie napisać swoją koncepcję.

 

Koncepcję zatem piszemy w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę dotyczącą szkoły, w której zamierzamy zostać dyrektorem.

Jeżeli jednak nasz wybór padnie na placówkę, w której dotychczas nie pracowaliśmy i jej nie znamy, warto zapoznać się ze specyfiką jej funkcjonowania.

Możemy to zrobić poprzez:

- wykorzystanie informacji ze strony internetowej szkoły,

- dokumentów szkoły ogólnie dostępnych (pamiętajmy, iż podstawowe dokumenty szkoły takie jak: statut, wewnątrzszkolne zasady oceniania, program wychowawczy i profilaktyki powinny być ogólnodostępne i dotychczasowy dyrektor szkoły nie prawa zabronić nam do nich dostępu)

- informacje uzyskane w odpowiednim wydziale edukacji

- informacje w lokalnych biuletynach, regionalnych gazetach czy forach internetowych.

 

UWAGA

Poniższy przykład koncepcji nie daje gwarancji wygrania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Jest tylko jednym z wielu przykładów, jak można przygotować taką koncepcję

Zachęcam do opracowania własnej koncepcji

 

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, PUBLICZNEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

im. ……………………………….

w ………………………, ul. ……………………….

 

 wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu

 

 

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu

 

            Zgłaszając swoją kandydaturę w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły …………………… Nr ………………… w …………………….. pragnę podkreślić, iż posiadam odpowiednie do pełnienia tej funkcji kwalifikacje: (tu można wpisać pełnione dotychczas funkcje, znajomość szkoły, itp.

……………………………………………………………………………………

Mam wypracowaną wizję zmian w placówce, której głównym celem będzie ………………………………………………………………………………………..

Ponadto spełniam wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 27.10.2009 roku:

-          ukończyłem studia wyższe magisterskie i posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole ………………………...

-          ukończyłem kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą,

-          posiadam …………. letni staż pracy pedagogicznej oraz ……….. letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych

-          uzyskałem w roku ………….. wyróżniającą ocenę pracy na stanowisku ………………..

-          posiadam zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

-          jestem nauczycielem mianowanym/dyplomowanym.

 

I. Wstęp

 

Niniejsza koncepcja kierowania Szkołą …………………………………..

Nr …………. im. …………………. w ………………… powstała w oparciu o:

- własne doświadczenia wyniesione z pracy na stanowisku ……………………

- inne dokumenty (jakie?)

- analizę opinii rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły na temat ich potrzeb i oczekiwań wobec szkoły,

- wnioski z ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym …………..

Niniejsza koncepcja składa się z charakterystyki specyficznych uwarunkowań pracy szkoły, swoistego stanu „wyjścia” oraz przedstawienia zmian i kierunków rozwoju szkoły, służących zwiększeniu efektywności pracy placówki, uwzględniających: proces kształcenia, opieki i wychowania, rozwój bazy szkoły, podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, współpracę z instytucjami i organizacjami oraz ze środowiskiem lokalnym.

 

 

II. Informacje ogólne

 

•          Środowisko szkoły

……………………………………………………………………………………………………………………

•          Oferta edukacyjna szkoły

……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

III. Koncepcja kierowania szkołą w latach 2022-2027

 

Pełniąc funkcję dyrektora chciałbym kontynuować tworzenie w szkole optymalnych warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju wszystkich uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań; tworzenie szkoły przyjaznej dziecku i jego rodzinie, zapewniającej godne warunki pracy i rozwoju wszystkim pracownikom. Chciałbym kontynuować współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami oświatowymi. Powyższe cele zamierzam realizować poprzez podjęcie następujących przedsięwzięć w najważniejszych dziedzinach pracy szkoły:

 

Proces kształcenia

W zakresie aktualizowania i uatrakcyjniania oferty edukacyjnej szkoły podejmę działania:

•       …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

 

Terminy realizacji: wszystkie działania związane z podnoszeniem jakości ofert szkoły podejmowane będą zgodnie z ustalanym corocznie planem pracy dydaktyczno-wychowawczej, będą realizowane na bieżąco zgodnie z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczniów.

 

Proces opieki i wychowania

………………………………………………………………………

Zadania powyższe  realizowane będą poprzez:

……………………………………………………………………

Terminy realizacji: wszystkie działania związane z wypełnianiem przez szkołę funkcji profilaktyczno - wychowawczej będą zgodnie z programem wychowania oraz programem profilaktyki oraz będą realizowane na bieżąco zgodnie z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczniów.

 

Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej

……………………………………………………………………………

Terminy realizacji: podnoszenie przez kadrę pedagogiczną kwalifikacji odbywać się będzie zgodnie z ustalanym corocznie planem doskonalenia, planem WDN oraz kalendarium stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Planuję ponadto, że każdy nauczyciel raz w roku przeprowadzi lekcję otwartą.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę

Szkoła nie może funkcjonować sama w sobie, bez wsparcia i pomocy wielu podmiotów współdziałających w procesie edukacyjnym. Od jakości tej współpracy zależy powodzenie wielu inicjatyw i poczynań.

Najważniejszą z grup zainteresowanych pracą szkoły są rodzice. Celem współpracy z rodzicami będzie

……………………………………………………………………………

 

W zakresie współpracy z najbliższym środowiskiem szkoły nadrzędnym zadaniem będzie

…………………………………………………………………………

Rozwój bazy szkoły

Aby proces kształcenia i wychowania odbywał się w prawidłowy sposób niezbędne jest nieustanne tworzenie odpowiednich warunków do pracy, zarówno uczniom jak i nauczycielom poprzez poprawę stanu technicznego budynku i wyposażenia szkoły. Moim zadaniem na najbliższe lata będzie:

…………………………………………………………………………………………………

terminy realizacji:

…………………………………………………………………………………………

 

Podniesienie jakości pracy placówki polegające na zapewnieniu skutecznego zarządzania wszystkimi dziedzinami pracy szkoły. Organizacja pracy dyrektora szkoły

……………………………………………………………………………………

 

Mam nadzieję, iż przedstawiona koncepcja obejmuje wszystkie, strategiczne dziedziny pracy placówki i przyczyni się do dalszego rozwoju organizacyjnego Szkoły .

 

 

Własnoręczny podpis kandydata

 

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Artur Foremski

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x