Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

11:55 19-09-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe

Dlaczego przestały istnieć Wewnątrzszkolne Systemy Oceniania i tej nazwy nie wolno już używać w statutach szkół? Dlaczego nie możemy już mówić o Przedmiotowych Systemach Oceniania? W dzisiejszym artykule Anna Kozimor-Cyganik wyjaśnia ten problem.

Od 1 września 2017 r. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów muszą być określone wprost w statutach szkół – zmiana ta wynika z art. 98 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo oświatowe i jak widać, funkcjonuje już od pięciu lat. Zresztą, wcześniejsza ustawa o systemie oświaty i ramowe statuty również wskazywały  taki obowiązek (art. 44b ust. 5, 6, 10 ustawy o systemie oświaty). Najważniejsza zmiana nastąpiła jednak na poziomie nazewnictwa, bowiem od 1 września 2017 roku mówimy już o „zasadach wewnątrzszkolnego oceniania" (ZWO), a nie o „wewnątrzszkolnym system oceniania” (WSO) i tylko taka nazwa powinna funkcjonować w statutach szkół – tymczasem w wielu z nich wciąż znajdziemy starą, błędną nomenklaturę. Bardzo dobrze wyjaśnia problem Jan Lewandowski w artykule „Dylematy związane z ocenianiem”:

 

Ze względu na to, że ocenianie szkolne ma tak ogromne znaczenie w całym procesie edukacyjnym dzięki swojej kryterialności i nieodzownej porównywalności, musi być ono realizowane na jednakowych we wszystkich szkołach w kraju zasadach. W związku z tym w Polsce ustalono jednolity system oceniania szkolnego, określony w ustawie o systemie oświaty. Na jego podstawie określono również jednakowe zasady oceniania – wskazane w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Dlatego też nie funkcjonuje już „szkolny system oceniania” ani „przedmiotowy system oceniania”, nie ma już też „szkolnych zasad oceniania”. Szkolne reguły opracowywane są dopiero w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, a nie systemu wewnątrzszkolnego.

 

Reguły te podzielone są na dwie grupy:

  • ocenianie wewnątrzszkolne – obejmujące wszystkich nauczycieli pracujących w danej szkole,
  • ocenianie przedmiotowe stanowiące uzupełnienie oceniania wewnątrzszkolnego, dostosowane do konkretnego przedmiotu, rodzaju zajęć i samego nauczyciela.

Należy jednak pamiętać, że szkolne reguły nie mogą być sprzeczne z tymi ogólnie obowiązującymi, opisanymi w systemie oceniania i zasadach oceniania. Z tego też względu należy dokładnie analizować aktualnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące oceniania.”

Źródło: Jan Lewandowski, Dylematy związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym i przedmiotowym, „Monitor Dyrektora Szkoły”, dostęp online:

 [https://www.monitorszkoly.pl/artykul/dylematy-zwiazane-z-ocenianiem-wewnatrzszkolnym-i-przedmiotowym].

 

 

W praktyce szkolnej oznacza to, że skoro przestał istnieć wewnątrzszkolny system oceniania, to od 1 września 2017 nie istnieją również przedmiotowe systemy oceniania – tak ściśle wynikające z WSO. Obecnie w szkołach nauczyciele, dokonując bieżącego oceniania uczniów, stosują przedmiotowe zasady oceniania (PZO). Jest to dokument zawierający szczegółowe informacje o wymaganiach i kryteriach na poszczególne oceny. Oczywiście przedmiotowe zasady oceniania muszą być podporządkowane zasadom wewnątrzszkolnego oceniania i tworzyć spójną całość wraz z podstawą programową w zakresie nauczania danego przedmiotu oraz przyjętym programem nauczania

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x