Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ I jeszcze słów kilka o kompetencjach kluczowych - cz. I

I jeszcze słów kilka o kompetencjach kluczowych - cz. I

14:01 11-02-2019

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Dydaktyka , Wychowanie , Zarządzanie Oświatą

Rok szkolny 2018/19 w związku z zapisami w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa podporządkowany jest analizie sposobu kształcenia kompetencji kluczowych.

Nie jest to zagadnienie nowe, gdyż kompetencje kluczowe w znanym nam porządku zostały szczegółowo zdefiniowane i opisane w dokumencie pt .”Zalecenie  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie”.  Przy tej okazji warto upowszechnić wiedzę o obecnie obowiązujących „Zaleceniach Rady Europy z dnia 22.05.2018r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie”. Wzmiankowany dokument nie jest rewolucją wobec wersji z dnia 18 grudnia 2006 r., a raczej stanowi jego twórczą modyfikację wynikającą z wyzwań współczesnego świata.

Otóż podobnie jak poprzednio sformułowano osiem kompetencji kluczowych.

Są nimi kompetencje:

  1. W zakresie rozumienia i tworzenia informacji.
  2. W zakresie wielojęzyczności.
  3. Matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.
  4. Cyfrowe
  5. Osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
  6. Obywatelskie.
  7. W zakresie przedsiębiorczości
  8. W zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Obecne wymagania dotyczące kompetencji uległy zmianie w związku z rosnącą liczbą zautomatyzowanych miejsc pracy, coraz istotniejszą rolą technologii we wszystkich dziedzinach pracy i życia oraz zwiększającym się znaczeniem kompetencji społecznych, obywatelskich i w zakresie przedsiębiorczości, które pozwalają zapewnić sukces mierzeniu się z nowymi wyzwaniami kulturowymi, technicznymi i organizacyjnymi.

Drugą przyczyną są wyniki badań międzynarodowych wskazujące na niewystarczające umiejętności podstawowe. Okazuje się – i potwierdzają to obserwacje czynione wśród Polaków - że wielu uczniów i dorosłych ma poważne trudności w osiągnięciu wystarczającego poziomu umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, myślenia matematycznego lub rozumienia zjawisk przyrodniczych.  Wielu odrzuca autorytety naukowe i w wyniku braku umiejętności krytycznego myślenia daje wiarę populistycznym i paranaukowym wykładniom.

Nadal deficytowa jest zdolność do współpracy, umiejętność kreatywnego myślenia i myślenia komutacyjnego. W integrującej się Europie bezdyskusyjnie kluczową, a opanowaną tylko przez niewielki odsetek społeczeństwa umiejętnością, jest  wielojęzyczność.

Kompetencje kluczowe – podobnie jak poprzednio - definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw.

W zaleceniach Parlamentu Europejskiego podkreśla się , że kompetencje kluczowe to te, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa przez całe dorosłe życie, za pomocą uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, we wszystkich kontekstach, w tym w rodzinie, szkole, miejscu pracy, sąsiedztwie i innych społecznościach.

W tym kontekście wypada podkreślić adekwatność wszystkich szkolnych i środowiskowych okazjonalnych inicjatyw kreujących ciekawość poznawczą, chęć bycia aktywnym, pomocnym, niezbędnym, twórczym, odpowiedzialnym.

Izabela Nowacka

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x