Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Klasyfikacja uczniów z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych – co nowego przynosi zmiana rozporządzenia?

Klasyfikacja uczniów z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych – co nowego przynosi zmiana rozporządzenia?

12:36 25-04-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Prawo oświatowe

Uwaga! Mamy nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, a to oznacza zmiany w sposobie klasyfikowania uczniów cudzoziemskich. Chcesz wiedzieć, czy uczniowie z oddziałów przygotowawczych będą klasyfikowani i otrzymają świadectwo? Przeczytaj nasz artykuł!

Rozwiązania dotyczące oddziałów przygotowawczych w prawie oświatowym istniały już od dawna. Obecna sytuacja wymusiła konieczność szybkiego tworzenia tych oddziałów w szkołach, które wcześniej nie realizowały obowiązku nauki w takiej formule. W związku z powyższym pojawiło się wiele pytań dotyczących kwestii klasyfikowania uczniów cudzoziemskich. W art. 165 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe określono możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych a szczegółowe zasady funkcjonowania tych oddziałów były określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2020 poz. 1283). Obecnie kwestie kształcenia i klasyfikowania dzieci z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 795).

Otóż zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia w roku szkolnym 2021/2022 uczeń z tego kraju uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji rocznej.

Uczeń z Ukrainy nie będzie klasyfikowany, gdy rada pedagogiczna uzna, że:

 • nie zna on języka polskiego, lub
 • znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub
 • zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia.

Klasyfikacji będzie zatem podlegał uczeń z Ukrainy:

 • spoza oddziału przygotowawczego, lub
 • w sytuacji, w której rada pedagogiczna uzna inaczej niż wskazano wyżej.

Jeżeli więc uczeń w oddziale przygotowawczym nie zostanie sklasyfikowany, to jaki dokument otrzyma na zakończenie roku szkolnego, świadectwo czy zaświadczenie?

W przypadku wyłączenia klasyfikacji uczeń otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. Zaświadczenie to ma zawierać następujące elementy:

 • nazwę i adres szkoły;
 • imię (imiona) i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń uczęszczał, rok szkolny oraz okres uczęszczania ucznia do szkoły;
 • zrealizowaną liczbę dodatkowych godzin nauki języka polskiego wraz z krótkim opisem osiągniętego poziomu biegłości językowej;
 • zajęcia edukacyjne, które uczeń zrealizował, wraz ze wskazaniem tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 • zwięzłą ocenę opisową dotyczącą zrealizowanych przez ucznia zajęć edukacyjnych zawierającą opis posiadanych przez ucznia wiadomości i umiejętności;
 • predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania ucznia;
 • inne informacje o uczniu, które nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne uzna za istotne dla dalszego procesu kształcenia ucznia;
 • miejscowość i datę wydania zaświadczenia;
 • pieczęć i podpis dyrektora szkoły.

Z kolei w arkuszu ocen należy wówczas wpisać stosowną adnotację – w miejscu, w którym wskazywana była uchwała dotycząca promocji i ukończeniu szkoły: „Na podstawie uchwały rady pedagogicznej z dnia... uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej zgodnie z § 6b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 i 795)".

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x