Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Obowiązek prawny, dobra wola jednostki - czym jest kontrola zarządcza w szkole? Cz. II.

Obowiązek prawny, dobra wola jednostki - czym jest kontrola zarządcza w szkole? Cz. II.

09:00 09-03-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Księgowi

Kategoria: Księgowość i finanse , Zarządzanie Oświatą

W tamtym tygodniu opublikowaliśmy I część artykułu poświęconego kontroli zarządczej. Dziś powracamy do tematu.

Po szóste:

Pamiętajmy, że kontrola zarządcza jest pojęciem szerszym od kontroli finansowej a nawet od kontroli ogólnej funkcjonowania szkoły. Jej głównym zadaniem jest wyznaczenie i realizacja celów szkoły. Jako instrument prawny wprowadzony przez ustawodawcę ma zmierzać do osiągania jak najlepszych wyników, jednocześnie korygując i skutecznie eliminując nieprawidłowości naszej pracy. A więc jest bardzo szerokim i perspektywicznym spojrzeniem na sposób funkcjonowania placówki i na jej szeroko pojęty rozwój.

Aby precyzyjnie opisać czym jest system kontroli zarządczej należy stwierdzić, że kontrola zarządcza jest na pewno:

 • szansą na usprawnienie działania szkoły,
 • nowym spojrzeniem na funkcjonowanie szkoły/placówki
 • odpowiedzią (a konkretnie jej mechanizmy) na konkretne ryzyko,
 • realną korzyścią, zwłaszcza wtedy gdy koszty jej wdrożenia i stosowania są niższe niż uzyskane efekty,
 • systemem zbudowanym z elementów, w którym efektywna komunikacja zajmuje znaczące miejsce,
 • działaniem ciągłym, obligatoryjnym (corocznie należy tworzyć plany działania, sprawozdania z wykonania planów, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej poprzedzone samooceną).

Po siódme:

Do podstawowych zadań jakie ma spełnić kontrola zarządcza możemy zaliczyć:

 • zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • doprowadzenie do skuteczności i efektywności działania, 
 • zapewnić wiarygodność sprawozdań,
 • dbać o ochronę zasobów, zapewnić przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
 • dbać o efektywność i skuteczność przepływu informacji,
 • tworzyć mechanizmy zarządzania ryzykiem .

Po ósme:

Zadaniem kontroli zarządczej jest wyznaczanie i realizacja celów szkoły. Należy mieć na uwadze to, że aby jakiekolwiek działania, a zwłaszcza działania kontrolne były w logiczny sposób uporządkowane, muszą ku temu zostać opracowane określone wytyczne. Kontrola to nic innego jak czynność polegająca na sprawdzeniu (porównaniu) stanu faktycznego (obecnego) z oczekiwanym, wymaganym (określonym) w normach prawnych (technicznych, ekonomicznych, innych).

Po dziewiąte:

Bardzo ważne jest aby być w pełni świadomym, że do realizacji założonych celów przyczynia się zarówno dyrektor szkoły oraz wszyscy jej pracownicy. Dyrektor szkoły odpowiada za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej (zgodnej z przepisami prawa), skutecznej (np. usunięcie nieprawidłowości, wdrożenie wniosków pokontrolnych i dokonanie ulepszeń) i efektywnej (powinna powodować osiąganie założonych celów) kontroli zarządczej w swojej placówce. Za realizację zadań w zakresie kontroli zarządczej w szkole odpowiedzialność ponoszą wszyscy pracownicy szkoły. Nawet najlepiej funkcjonujący system kontroli zarządczej nie gwarantuje osiągnięcia wszystkich założonych celów i realizacji wszystkich zadań. Podsumowując tworzenie i wdrażanie systemu kontroli zarządczej w szkołach jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa a szczególności z art. 68 ust 1 i art. 69 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 24 września 2009 r.). Trzeba również podkreślić, że wdrożenie sprawnie działającego sytemu kontroli zarządczej w bardzo wydatny sposób wpłynie na jakość funkcjonowania szkoły.

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x