Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Pomoc psychologiczna – zmiany!

Pomoc psychologiczna – zmiany!

08:19 04-03-2013

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Od początku grudnia na stronie MEN można zapoznać się z projektem rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które miałoby zastąpić to z 17 listopada 2010 roku. Warto już teraz wiedzieć, co nowego szykuje w tym zakresie ministerstwo.

Ważna informacja dla szkół, które dotychczas nie podlegały przepisom tego rozporządzenia: obowiązkiem organizacji pomocy objęto bowiem słuchaczy w szkołach dla dorosłych, określając konkretne formy oraz obligując szkoły do wprowadzenia całego systemu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Prezentowany projekt znacząco zmieniałby istniejące zasady organizacji pomocy dla uczniów: następuje rezygnacja z obowiązku powoływania przez dyrektora zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców, opiekunów grup i specjalistów w celu organizowania, koordynowania i udzielania tej pomocy oraz jej dokumentowania w ustalony sposób. Nie obowiązywałyby – obowiązkowe obecnie – karty indywidualnych potrzeb ucznia czy też plan działań wspierających. Nie ulega jednak zmianie obowiązek przygotowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczególny nacisk położono w tym projekcie, na podstawową formę pomocy: bieżącą pracę nauczyciela, który rozpoznał szczególne potrzeby ucznia czy wychowanka.

Wprowadzono osobę kuratora sądowego, jako możliwego inicjatora udzielania pomocy w szkole/placówce.

Istotna zmiana dotyczy także zasady przydzielania form pomocy czy ich wymiaru czasowego. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, to nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej czy specjalista, niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem, informując o tym dyrektora szkoły, wychowawcę. Ten zaś podejmuje decyzję, dotyczącą – jeśli taka potrzeba zachodzi – uczestnictwa ucznia w innych formach pomocy.

Z jednej strony jest to znaczące odformalizowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który przybierał monstrualne formy w placówkach, gdzie niekiedy jednej czwartej – jednej trzeciej uczniów należało udzielić pomocy  i np. założyć KIPU. Czy nie doprowadzi jednak  do kolejnej skrajności: od nadmiaru dokumentacji do jej całkowitego braku? Od ustalenia konkretnych działań do ich zaniechania, pod nazwą „bieżąca praca z uczniem”? Czy rodzice będą mieli wpływ na to, jaka pomoc zostanie udzielona dziecku? Czy będzie ona kompleksowa, systematyczna i właściwie dobrana?

Duże wątpliwości budzi też przesunięcie wielu działań na osobę wychowawcy, w tym takich, do których nie do końca posiada uprawnienia np. ustalanie formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

Projekt, jak to projekt – może  jeszcze zmienić kształt, ale warto wiedzieć, co w prawie piszczy..

Krystyna Budzianowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x