Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Rola rodziców w szkole: pierwsze wrażenia

Rola rodziców w szkole: pierwsze wrażenia

15:43 03-09-2019

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Prawa rodziców , Poradnik wychowawcy

Pierwsze spotkanie rodziców z nauczycielem jest szczególnym momentem, ma duży wpływ na przebieg dalszych kontaktów. Jeśli już na początku zbudowane jest zaufanie, strony będą traktować się z szacunkiem i zainteresowaniem.

Coraz częściej w dyskusjach teoretyków i praktyków kształcenia i wychowania spotykamy się ze stwierdzeniem, że szkoła jest instytucją oferującą usługę oświatową. Jej klientami są rodzice i uczniowie. Jakość tej usługi mierzona jest stopniem zadowolenia klientów, przy niezadawalającej jakości usług, klient może żądać rekompensaty oraz poziomem zaspokojenia ich oczekiwań. Co więc należy zrobić? Trzeba o te oczekiwania zapytać. Do ich zbadania najlepiej sprawdzają się dwie formy: rozmowa prowadząca do wspólnych ustaleń i dobrze sformułowana ankieta, która może dostarczyć szkole wszystkich potrzebnych informacji. Ważne, aby wyniki ankiet były przekazane wszystkim zainteresowanym. Przykłady dobrej praktyki ww. wymienionej kwestii spotykamy w szkołach belgijskich i niektórych szkołach francuskich. Popularna jest tam ankieta, która pozwala ocenić oczekiwania rodziców dotyczące priorytetowych zadań szkoły. Wśród 15 zadań rodzice zaznaczają 3 najważniejsze dla nich i ich dzieci. To pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb, punktu widzenia i lepszej komunikacji z rodzicami. Jednak samo poznanie oczekiwań rodziców , to za mało. Muszą one być tożsame z celami szkoły. W szkołach, o których wspomniałam, ankietę wypełniają również nauczyciele. Analiza prowadzi wówczas do porównania stopnia zbieżności oczekiwań obu grup. Im wyższy stopień zbieżności, tym lepsze może być porozumienie w sprawie głównych celów działania szkoły.

Oczekiwania rodziców zazwyczaj dotyczą: wysokiej jakości edukacji dzieci, w tym fachowej kadry pedagogów, zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią, wsparcia ze strony specjalistów (pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów), organizacji czasu wolnego. Rodzice oczekują również od szkoły pewnej dozy otwartości i zrozumienia dla swoich problemów, bycie wysłuchanym, informowanym.

Natomiast dziedziny, którymi rodzice są wyraźnie mniej zainteresowani – nie mają wobec nich żadnych lub małe oczekiwania – obejmują pracę rodziców na rzecz szkoły, pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowych dla szkoły, ale też zasady funkcjonowania Rady Rodziców. Zbadanie oczekiwań rodziców i nauczycieli, to dobry początek do budowania współpracy.

Kolejnym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na pozytywne  nastawienie się rodziców do szkoły jest zadbanie o odpowiedni klimat. Placówka, której zależy na dobrych kontaktach z rodzicami, musi postarać się o stworzenie właściwych warunków i właściwego klimatu spotkań. Musi zadbać o minimum ich wygody: oddzielny pokój rozmów nauczycieli z rodzicami, gablotę informacyjną dla rodziców, pokój spotkań rodziców. Dobry klimat może być pierwszy krokiem na drodze budowania większego zaangażowania na linii szkoła – rodzice. Zbudowanie dobrej atmosfery będzie stopniowo wpływać na coraz większy udział rodziców w działania na rzecz placówki. Skoro już tu bywają i czują się tu dobrze, to jest to szansa, że będą chcieli współpracować i to w różnych obszarach. 

            Ważnym elementem budowania dobrych relacji z rodzicami jest wzajemny szacunek i zaufanie. Pierwsze spotkanie rodziców z nauczycielem jest szczególnym momentem, ma duży wpływ na przebieg dalszych kontaktów. Jeśli już na początku kontaktów zbudowane jest zaufanie, strony będą traktować się z szacunkiem i zainteresowaniem. Nauczyciel – wychowawca powinien zadbać, by nowi rodzice uzyskali potrzebne informacje na temat funkcjonowania szkoły tak szybko, jak to możliwe. Na spotkania z rodzicami te ogólne i indywidualne warto zaplanować wystarczająco dużo czasu. Dobrze, by zadbać o udział rodziców mniej aktywnych, którzy z różnych przyczyn rzadko pojawiają się na zebraniach w szkole. Bardzo ważną zasadą w kontaktach z rodzicami uczniów jest dyskrecja, a więc zachowanie w tajemnicy poufnych informacji oraz mówienie o problemach dziecka w sposób delikatny. Nie należy przekazywać trudnych wiadomości w biegu, na korytarzu, czy w towarzystwie osób postronnych.

Rodziców może zachęcić do zaangażowania oprócz znajomości celu i przekonania, że ma on sens, docenianie jego wysiłku, podziękowanie ze strony nauczycieli czy dyrekcji.

            Tak więc, odpowiedni klimat panujący w szkole, wzajemne zaufanie i szacunek nauczycieli, dyrekcji i rodziców oraz rozpoznanie oczekiwań stwarza przestrzeń do podejmowania przez rodziców działań na rzecz szkoły. Należy pamiętać, że rodzice na ogół mają silne poczucie obowiązku i chętnie pomagają we wszystkim, co dotyczy ich dzieci, ale są też bardzo zapracowani, dlatego takie dodatkowe zajęcia na rzecz szkoły powinny być:

  • dobrowolne
  • efektywne
  • celowe
  • dobrze przygotowane
  • przeprowadzane w dobrej atmosferze

wykonywane wspólnie przez rodziców i nauczycieli.

Ciąg dalszy za tydzień!

Anna Symon - uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x