Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Szkoła a rodzice? Szkoła i rodzice!

Szkoła a rodzice? Szkoła i rodzice!

08:22 13-02-2015

Dla kogo: Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Prawa rodziców , Poradnik wychowawcy , Wychowanie

Relacje między rodzicami bywają trudne, ale ich poprawa zależy od obu stron i leży w interesie obu stron. Co robić, by było lepiej?

"Szkoła wychowuje razem z rodzicami, nie obok rodziców."

Społeczność szkolną tworzą trzy grupy - uczniowie, nauczyciele, rodzice - grupy te są współzależne od siebie. Nie ulega wątpliwości, że często relacje między tymi osobami nie należą do najłatwiejszych i niestety obecne są w nich nieporozumienia oraz konflikty.

Aby współpraca między szkołą i rodzicami układała się pozytywnie, warto byłoby poznać wzajemne oczekiwania. Treść i rodzaj oczekiwań rodziców można sklasyfikować
w następujących grupach:
- oczekiwania wobec nauczyciela: powinna to być osoba mająca solidne przygotowanie merytoryczne do pracy, osoba potrafiąca rozwiązywać problemy dziecka, będąca dla niego autorytetem;
- oczekiwania wobec szkoły: dotyczą warunków życia dziecka w szkole, czyli czy szkoła zagwarantuje dziecku poczucie bezpieczeństwa, zapewni wszechstronny rozwój, zagwarantuje odpowiednią jakość edukacji decydującą o powodzeniu dziecka na dalszych etapach kształcenia;
- oczekiwania wobec  bazy szkolnej: wyposażenie sal dydaktycznych, liczebność dzieci w klasie, racjonalne zaplanowanie tygodnia pracy dziecka, zagwarantowanie opieki medycznej;
- oczekiwania dotyczące relacji nauczyciela z dzieckiem: akceptacja dziecka, wymagania dostosowane do możliwości dziecka, stwarzanie atmosfery tolerancji i wzajemnego zaufania, indywidualne i konsekwentne egzekwowanie wymagań w stosunku do wszystkich dzieci;
- oczekiwania dotyczące kontaktowania się rodziców z nauczycielami: rzetelna informacja o dziecku, zaznajomienie z planem pracy nauczyciela, przedstawienie ofert programowych, przekazywanie informacji o wydarzeniach z życia klasy i szkoły.

Nauczyciele też mają swoje oczekiwania – dotyczą one:
- otwartej, szczerej komunikacji nauczyciel – rodzic w sprawach dotyczących problemów dziecka w szkole i rodzinie;
- obiektywnego ukazywania przez rodziców sytuacji dziecka w domu oraz problemów szkolnych sygnalizowanych przez dziecko;
- systematycznego kontaktowania się rodziców oraz stałego zainteresowania tym, co dzieje się na co dzień w życiu dziecka w szkole i w domu;
- aprobaty przez rodziców nauczyciela jako dydaktyka i wychowawcy oraz dostrzegania jego codziennego trudu;
- dostrzegania zmian jakie dzięki staraniom nauczyciela i szkoły zachodzą w dziecku, doceniania tych zmiany oraz zadowolenia z czynionych przez nie postępów.

Jak zatem sprostać oczekiwaniom obu zainteresowanych stron?  Odpowiedź nie jest prosta i wymaga wielu starań. Na początek warto zadbać o:
- partnerskie relacje łączące nauczycieli i rodziców: wykluczą one dominację jednej ze stron i nie dopuszczą do zbyt dużej ingerencji rodziców w pracę nauczyciela, doprowadzą do tego, że podejmowane decyzje będą miały charakter kompromisu;
- określenie wspólnych celów wychowawczych szkoły i domu rodzinnego: ochronią dzieci przed wypaczeniem charakteru i nie dopuszczą do wzajemnego podważania autorytetów; będą sprzyjały wielostronnemu rozwojowi dzieci, pozwolą na lepsze poznawanie i rozumienie uczniów;
- swobodną wymianę opinii: przepływ informacji musi mieć charakter wielokierunkowy i dotyczyć powinien przede wszystkim postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu; pozwoli to nauczycielom szerzej spojrzeć na uczniów i zweryfikować własne o nich opinie, a rodzicom umożliwi bliższe poznanie środowiska szkolnego;
- wyświadczanie sobie konkretnych usług przez nauczycieli i rodziców: chodzi  głównie o czynne zaangażowanie w wykonywanie różnych zadań organizowanych w wyniku podjętej współpracy między szkołą i domem - może to być pomoc rodziców związana z organizowaniem wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych, jak również dyskretna pomoc nauczycieli w doradzaniu i rozwiązywaniu nurtujących problemów.  

Kiedy podejmiemy ten pierwszy wysiłek, potem będzie już tylko łatwiej...

Marzena Rudzewicz

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x