Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ U progu nowego roku szkolnego – co musi zaplanować dyrektor?

U progu nowego roku szkolnego – co musi zaplanować dyrektor?

09:10 08-09-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Zarządzanie Oświatą

Właśnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, warto zatem przyjrzeć się pracy dyrektora placówki oświatowej oraz dokumentom, które musi zaplanować…

Dyrektor kieruje działalnością szkoły, dlatego jest zobowiązany i odpowiedzialny za prawidłowe planowanie wszystkich dziedzin życia w szkole. Planowanie rocznej pracy szkoły opiera się na przygotowaniu:

 • planu pracy szkoły,
 • programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • arkusza organizacyjnego,
 • planu nadzoru pedagogicznego.

PLAN PRACY SZKOŁY

Na dany rok szkolny przygotowuje go dyrektor lub wyznaczeni przez niego pracownicy. Plan powinien być zaopiniowany przez radę rodziców lub radę szkoły i zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Zawiera:

1)      Kalendarz roku szkolnego – z wyszczególnieniem terminów rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, terminów ferii i dni wolnych od zajęć dydaktycznych, świąt państwowych, egzaminów zewnętrznych;

2)      Zadania związane z systemem oceniania – terminarz rad klasyfikacyjnych, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, terminy wystawiania projektów ocen/ocen, informowania rodziców o proponowanych ocenach;

3)      Terminarz zebrań rad pedagogicznych – w tym rad szkoleniowych;

4)      Terminarz zebrań z rodzicami;

5)      Tygodniowy plan zajęć;

6)      Plan pracy organów szkoły: Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców;

7)      Szkolny Zestaw Programów Nauczania;

8)      Szkolny Wykaz Podręczników.

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Realizowany na podstawie Art. 26.1. Prawo Oświatowe. Opracowany na okres trzech lat, uwzględniający ryzykowne zachowania. Poddawany ewaluacji.

ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY

To graficznie, liczbowo i osobowo wyrażona decyzja dyrektora szkoły dotycząca struktury organizacyjnej szkoły, struktury programowo-pedagogicznej oraz obsady kadrowej wszystkich głównych i całorocznych działań szkoły w kolejnym roku szkolnym (wg J. Pielachowskiego)

Arkusz organizacyjny określa w szczególności: wszystkie dane liczbowe dotyczące oddziałów, uczniów, nauczycieli, pracowników itd. Arkusz powinien być zatwierdzony, zgodnie
z obowiązującymi terminami. Integralną części arkusza są Szkolne Plany Nauczania

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Opracowanie i realizacja planu nadzoru pedagogicznego wynika z Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658).

Forami nadzoru pedagogicznego są; ewaluacja, kontrola, wspomaganie i monitorowanie.

Planowanie pracy szkoły oprócz działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej dotyczy również innych ważnych aspektów.

 • planowanie zadań związanych z polityką kadrową,
 • planowanie działań dotyczących bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki
  i pracy (przeglądy stanów technicznych, szkolenia, próbne ewakuacje),
 • planowanie wieloletniego Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,
 • planowanie wydatkowania finansów (plany finansowe),
 • planowanie promocji szkoły.

Gwarantem prawidłowego funkcjonowania szkoły jest dobrze opracowany
i systematycznie wdrażany plan pracy szkoły.

Iwona Bożym – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x