Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Wydłużenie etapu edukacyjnego – jak i dla kogo?

Wydłużenie etapu edukacyjnego – jak i dla kogo?

09:19 13-11-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: System pomocy psychologiczno-pedagogicznej , Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rozporządzenie MEN precyzuje jakie warunki należy spełnić, by uczniowie mogli skorzystać z dłuższego okresu nauki, umożliwiającego w sposób adekwatny realizację podstawy programowej.

Zajrzyjmy do rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, które precyzuje jakie warunki należy spełnić, aby niektórzy uczniowie mogli skorzystać z dłuższego okresu nauki, umożliwiającego w sposób adekwatny do możliwości realizacje podstawy programowej.
Po pierwsze – dla jakich uczniów przewidziano taką możliwość? Z drogi tej mogą skorzystać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oraz uczniowie szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu: opinii zespołu oraz  zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Zespół, o którym mowa powyżej to ten, który przygotowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia czyli organizuje proces wsparcia. Zespół stanowią wszyscy nauczyciele pracujący z uczniem niepełnosprawnym, specjaliści oraz rodzice.
Decyzję tę podejmuje rada pedagogiczna w przypadku szkoły podstawowej:
 a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,
 b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;
 c) przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
Wydłużenie etapu nie stanowi braku promocji – jest formą umożliwiającą uczniowi pracę w wolniejszym tempie, dodatkowy czas na utrwalanie wiadomości i umiejętności, na kształtowanie niezbędnych w życiu kompetencji kluczowych. Formalnie jednak wiąże się zmianą zespołu klasowego, wychowawcy, co w niektórych przypadkach może stanowić dla dziecka – szczególnie młodszego –  duży problem. Zatem zespół, zanim w porozumieniu z rodzicami, podejmie taką decyzję, powinien rozważyć wszelkie za i przeciw. Warto też przypomnieć, iż dobrze jest podejmować decyzję w tym zakresie na początku każdego etapu edukacyjnego – to w tym okresie uczeń ma możliwość pracy z podstawowymi umiejętnościami i wiadomościami, które następnie można systematycznie utrwalać i ewentualnie poszerzać.
Prawo oświatowe określa, że uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może pobierać edukację w szkole podstawowej – do 20 roku, zaś szkole ponadpodstawowej do 24 roku życia.

 

Krystyna Budzianowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x